Konferencja “Dziedzictwo prawne. Idee - badania - edukacja”

Ogólnopolska konferencja przeprowadzona online

W dniach 26-28 maja br. odbędzie się konferencja „Dziedzictwo prawne. Idee – badania – edukacja”. Wydarzenie to jest organizowane przy współpracy Katedr historyczno-prawnych, Katedry Socjologii Prawa oraz Zakładu Prawa Autorskiego UJ. Program spotkania zamieszczamy poniżej. 

Konferencja zostanie przeprowadzona w formule on-line za pomocą Microsoft Teams.

Kolejne punkty programu będą odbywać się w ramach spotkań:

26 maja (otwarcie konferencji oraz debata panelowa):  http://tiny.cc/dziedzictwo_otwarcie
26 maja (Sesje 1-3: Ciągłość – nieciągłość idei): http://tiny.cc/dziedzictwo_dzi
en1 
27 maja (Sesje 4-6: (Nie)problematyczna obecność dziedzictwa): http://tiny.cc/d
ziedzictwo_dzien2 
28 maja (Sesje 7-8: Artefakty): http://tiny.cc/dziedzictw
o_dzien3 

Istnieje możliwość dołączenia do dedykowanego konferencji zespołu utworzonego w Teams. Można w tym celu użyć linka http://tiny.cc/dziedzictwo_zespol, a osoby posiadające konta w domenie UJ mogą alternatywnie użyć kodu letnalv. W razie problemów z dołączeniem, prosimy o kontakt mailowy na adres b.widla@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! 

Program konferencji.