VIII Konferencja Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich

Justiz und Gesellschaft zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit

W dniach od 3 do 5 września 2015 odbyła się w Toruniu ósma międzynarodowa konferencja historyków prawa (VIII. Rechtshistorikerkonferenz im Ostseeraum), której organizatorem była Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowana przez prof. dr hab. Danutę Janicką. Konferencja odbywała się  pod ogólnym hasłem „Justiz und Gesellschaft zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit",  skupiając  historyków prawa  z Niemiec, Estonii, Łotwy, Danii, Rosji i Polski.

Przybyło na nią ponad 30 naukowców z sześciu państw nadbałtyckich, aby przedstawić wyniki swych badań z zakresu historii prawa rodzinnego i spadkowego w regionie nadbałtyckim oraz problematyki jawności działania organów władzy państwowej, jak też kontroli informacji.

W konferencji uczestniczył także prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, który przedstawił referat pt. „Der Strafprozess bei Pressefällen in der Donaumonarchie (1862-1914). Öffentliches oder Inquisitionsverfahren?". Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w 2016 r. w dwujęzycznym, angielsko-niemieckim tomie pokonferencyjnym.

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda