Andrzej Bryk

Najważniejsze informacje

Stanowisko: profesor

E-mail: andrzej.bryk@uj.edu.pl

Dyżur: konsultacje na MS Teams

Specjalizacja naukowa: historia ustroju, konstytucjonalizm, historia idei

Prowadzone zajęcia:

 1. wyklad z The Legal History and administration and constitutional system of Spain and Latin American Countries (terminy w USOS),
 2. wykład z Porównawczej historii ustrojów państwowych (terminy w USOS),
 3. wyklad z American Rights and Freedoms (terminy w USOS), 
 4. wykład z American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms (terminy w USOS)

Życiorys

Studia prawnicze: 1972-1976 UJ

Studia podyplomowe: 1978-1979 Johns Hopkins University-Bologna Center

Stopień naukowy doktora: 1983 UJ

Studium konstytucjonalizmu amerykańskiego: 1988-1989 Harvard University

Stopień naukowy doktora habilitowanego: 1999 UJ

Tytuł profesora nauk prawnych: 2015

 

Książki

 1. Jewish Autonomy In the Polish-Lithuanian Commonwealth  from the 16th to the 18th century, vol. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, stron: 623,
 2. Konstytucjonalizm: Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, stron: 706,
 3. The Limits to Arbitrary Government: Edward Coke and the Search for Fundamental Law, Oficyna Literacka 1996, stron: 205.

Najważniejsze artykuły

 1. Jahwe Izraela - koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy politycznej w: Ustroje - Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 56-70,
 2. Liberal Monism and Culture Wars: Richard Neuhaus and the Imperial Moral Self,  w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 1 (2013), s. 63-152,
 3. Culture Wars, Modernisty and Liberal Monism, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 1 (2013), s. 7-52,
 4. Budowa systemu totalitarnego w Związku Sowieckim, w: Polityka a ustrój, red. Stanisław Grodziski, Andrzej Dziadzio, Krakow 2012, s. 247-276,
 5. The American Military and the Economic Crisis, w: National and International Security in Contemporary Changing Reality, part 1, red. M. Bieniek, S. Mazur, tom 1, 2012, s. 29- 78,
 6. Covenant, the Fear of failure and Revivals as the Contemporary Sources of American Identity, w: Amerykomania 2, red. A. Walaszek, W. Bernacki, Kraków 2012. s. 51-110,
 7. Romantic Theopolitical Testament: Richard J.Neuhaus and the American City of Man, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2 (2011), s. 75-122,
 8. Is the nation state obsolete? The European Union's Post-Political Utopia and the United States Realism, w: Quo Vadis America?: Conceptualizing Change in American Democracy, red. B. Szklarski, P. Land, Frankfurt am Main 2011, s. 195-208,
 9. Konserwatyzm amerykański od Ronalda Reagana do rewolucji Obamy, w: Ronald Reagan: Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. P. Musiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Krakow 2011, s. 191-319,
 10. The Strategy of Modernization in Eastern Europe within the Context of the Post-1968 Model of the European Union's Integration, w: Myśl i Polityka, red. B. Szlachta, Kraków 2011, s. 161-198,
 11. The Euro-American Transatlantic Dilemmas and a Challenge of the New Realism in Foreign Affairs, w: Wartości Polityczne, red. J. Majchrowski, Barbara Stoczewska, Kraków 2010, s. 49-108,
 12. Stany Zjednoczone a Unia Europejska: Odmienne kultury i podejścia do nowoczesności, w: Wzrost Gospodarczy czy Bezpieczeństwo Socjalne?, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, PWN, Warszawa 2010, s. 223-267,
 13. Western jako amerykańska odyseja, w: Zrozumieć współczesność, red. G. Babiński, M. Kapiszewska, Kraków 2009, s.491-530,
 14. Harvey Mansfield and Virtue In the Arid Land of Modern Liberalism, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2 (2009), s. 23-84,
 15. Whence Virtue? Whence Justice? Whence Morality? America and Modernity, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2 (2009), s.85-146,
 16. The United States, the European Union, Eastern Europe: challenges and different  and responses to modernity,  w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 1 (2008), s. 109-229,
 17. The Transatlantic Civilization and Modernity Today, w: Krakowskie Studia Miedzynarodowe, 1 (2008), s. 9-60,
 18. Neokonserwatywna krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2 (2006), s.9-77,
 19. Neokonserwatyzm amerykański na przełomie XX/XXI wieku, w: Prawo-Władza-Społeczeństwo-Polityka, red. M. Borucka-Arctowa, Kraków 2006, s.461-482,
 20. Ewolucja neokonserwatyzmu amerykańskiego w XX, w: Amerykańska demokracja w XXI, red. P. Laidler, Wydawnictwo UJ, Krakow 2006, s.105-134,
 21. Źródła intelektualne rewolucji konserwatywnej Ronalda Reagana, w: Ronald Reagan a wyzwania epoki, red. A. Bryk, A. Kapiszewski, Kraków 2005, s. 151-226,
 22. Misja Publiczna Ronalda Reagana, w: Ronald Reagan a wyzwania epoki, red. A. Bryk, A. Kapiszewski, Kraków 2005, s.33-107,
 23. Akcja afirmatywna, doktryna różnorodności a plemienna koncepcja społeczeństwa liberalnego, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2 (2004), s.31-110,
 24. Liberalism, Modern Constitutionalism and Judicial Review, w: Historia Integra: Księga Pamiątkowa Ofiarowana Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 305-325,
 25. The United States Constitution in the Thought of the Antifederalist's Brutus: the Nature of the Compact, the Concept of Representaion and the Consolidation Theory, w: Szkice z dziejów ustroju i prawa poswięcone Irenie Malinowskiej-Kwiatkowskiej, red. M. Kwiecień, M. Małecki, Wydawnictwo UJ, 1997, s.61-75,
 26. Źródła konserwatywnej rewolucji kulturalnej w Stanach Zjednoczonych, w: Pochwała historii powszechnej, red. Z. Kwiecień, K. Michałek, L. Mularska-Andziak, H. Parafianowicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Warszawa 1996, s. 457 i n.,
 27. Federaliści u władzy, w: Historia Stanów Zjednoczonych, wyd. A. Bartnicki, B. Critchlow, Warszawa, Tom II, PWN 1995, s.63-90,
 28. Polish Society Today and the Memory of the Holocaust, w: GAL ED, vol. XII, Tel Aviv 1991, s.107-130,
 29. The hidden complex of the Polish Mind: Jewish-Polish Relations during the Holocaust, w: My Brother's Keeper: Recent Polish Debates on the Holocaust, red. A. Polonsky, Routlege, Oxford 1990, s.161-184,
 30. Poland and the Memory of the Holocaust, w: Partisan Review, New York,  (2) 1990, s.228-238,
 31. The Bill of Rights and the Constitution: the case for the Antifederalists, w: European and American Constitutionalism in the Eighteenth Century, red.  M. Rozbicki, American Studies Center, Warsaw University 1990, s.70-76,
 32. The Struggles for Poland, w: Polin, Oxford, (4) 1989, s.370-390,
 33. Jewish Autonomy in the Polish-Lithuanian Commonwealth from the XVIth to the XVIIIth century, w: Archivum Iuridicum Cracoviensae, Tom XXI, 1988, s. 50-70,
 34. Rozdział nie całkiem zamknięty w: Historia Żydów Europy Środkowo-Wschodniej okresu Międzywojennego, w: Studia Historyczne, (4) 1985, s. 637-650,
 35. The Self-governing republic: a critical review of the major reforms proposed by Solidarity, w: Review of Socialist law, współautor Kazimierz Dadak, (11) 1985, s.309-331.

Redakcja

 1. Culture Wars in America , Krakowskie Studia Międzynarodowe, (2) 2013,
 2. The United States and Religion, Krakowskie Studia Międzynarodowe (2) 2011,
 3. Miscellanea Americana,  Krakowskie Studia Międzynarodowe,  (2) 2010,
 4. Liberty and Virtue in America: Essays in Honor of Harvey Mansfield, Krakowskie  Studia Międzynarodowe, (2) 2009,
 5. The United States, The European Union and Modernity, Krakowskie Studia Międzynarodowe (1) 2008,
 6. Ronald Reagan a wyzwania epoki, współredaktor Andrzej Kapiszewski, Krakow 2005,
 7. Ameryka i Świat współczesny, Krakowskie Studia Międzynarodowe, (2) 2004,
 8. Wybór pism Stanisława Estreichera, (współredaktor M. Kwiecień, M. Małecki, A. Dziadzio), Wydawnictwo UJ 1999.