Współpraca międzynarodowa

Program Erasmus i Erasmus+

W ramach programu Erasmus i Erasmus+ pracownicy Katedry uczestniczą w krótkoterminowych wyjazdach do zagranicznych uczelnii akademickich. Celem tych wizyt jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni (obowiązkowo 8 godzin tygodniowo), a także monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagraniczneji zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Planowane wyjazdy w roku akademickim 2014/2015:

Prof. dr hab. Kazimierz Baran - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (prof. Sonja Meier)

Dr Jan Halberda - Universität Augsburg (prof. Phillip Hellwege)

Wyjazdy w roku akademickim 2013/2014:

Prof. dr hab. Kazimierz Baran - Freie Universität Berlin

Dr Jan Halberda - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (prof. Sonja Meier)

Projekty międzynarodowe

Katedra partycypuje w szeregu międzynarodowych projektach badawczych.

W roku 2013/2014:

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio jest członkiem rady programowej prestiżowego projektu badawczego finansowanego przez Komisję Europejską o nazwie ReConFort, realizowanego pod kierunkiem Prof. Ulrike Müssig z Uniwersytetu w Passau. ReConFort koncentruje się na analizie dyskursu parlamentarnego poprzedzającego uchwalenie pięciu europejskich konstytucji: polskiej (1791), hiszpańskiej (1812), belgijskiej (1831), frankfurckiej (1849) i włoskiej (1861).

Współpracował także z Die Kommission für Rechtsgeschichte der Ősterreischischen Akademie der Wissenschaften w Wiedniu (prof. W. Ogris, prof. T. Olechowski) w badaniach nad ustrojem i prawem monarchii austriackiej. Brał udział w konferencji w Wiedniu w dniach 24-25.10.2013 pt. Zwischen Wien und Czernowitz. Rechts- und Staatswissenschaftliche Karrierewege um 1918.

Profesor Dziadzio współpracował z Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze w ramach grantu na temat "Československé právo a právni véda v meziválečném obdobi (1918-1938) a jejich misto ve středni Evropĕ". W ramach tego grantu przygotowano publikację: Beurteilung der tschechoslowakischen Gesetzgebung in der polnischen Rechtslehre vor dem Hintergrund juristischer Zusammenarbeit slawischer Länder (1918-1939), w: Ceskolslovenske pravo a pravni veda v mezivalecnem obdobi (1918-1938) a jejich misto ve stredni Evorope, s. 1167-1173, Praha 2010. Brał dział w dniach 3-7.11.2014 w międzynarodowej konferencji w Pradze, poświęconej nauce i nauczaniu historii prawa w Europie środkowej w XIX wieku. (Die Formierung der nationalenRechtsgeschichte als Wissenschaft in Mitteleuropa. Zu Ehren von Prof. Jaromir Celakovsky (1846-1914).

Prof. dr hab. Andrzej Bryk współpracuje stale w projekcie badawczym prowadzonym na Uniwersytecie w Wisconsin od 2005 r. dotyczącym badania przemian konstytucyjnych i ustrojowych w Europie Wschodniej prowadzonym pod kierunkiem prof. Paula Lazdy z Uniwerysteu Wisconsin (Eau Claire). W 2014 r uczestniczyl w dalszych stadiach projektu badawczego i konferencji pt "Resurgent Russia and the Response of East Europe", University of Wisconsin, Eau Claire, May 2014, gdzie wyglosil referat "East-Central Europe Between The European Union and Russia: Lessons from the Ukrainian Debacle"

Współpracuje takze z Salvatori Center for Democracy w Kalifornii uczestnicząc w projekcie badawczym na temat amerykańskiego konstytucjonalizmu kierowanym przez prof.Marka Blitza, a także z Departament of Government Uniwersytetu Harvarda gdzie prowadzi badania w zespole prof. Harveya Mansfielda na temat sadownictwa konstytucyjnego.

W roku 2012/2013:

Dr hab. Marian Małecki wespół z pracownikami Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej brał udział w pracach naukowych poświęconych Śląskowi Cieszyńskiemu w ramach polsko – czeskiego grantu poświęconemu euroregionowi „Śląsk Cieszyński".

W roku 2011/2012:

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio współpracował z Max-Planck-Institut we Frankfurcie nad Menem w ramach programu badawczego „Rechtskulturen des modernen Osteuropa" i projektu „Rechtsprechung der Verwaltungsgerichten in Polen".

W roku 2010/2011:

Dr hab. Andrzej Bryk, prof. UJ przebywał na zaproszenie Salvatori Center for Democracy w Kalifornii (sierpień-pazdziernik 2011 r.) uczestnicząc w pracach zespołu prof. Marka Blitza nad amerykańskim konserwatyzmem w XX wieku.

Wymiana bezpośrednia

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w realizacji programów wymiany bezpośredniej umożliwiających prowadzenie bilateralnej wymiany między ośrodkami akademickimi.

Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015:

Dr Jan Halberda - Ruhr Universität Bochum (prof. Renate Schaub)

Wyjazdy w roku akademickim 2013/2014:

Prof. dr hab. Kazimierz Baran - University of Pecs (prof. Istvan Kajtar)

Dr Jan Halberda - Universität zu Koln (prof. Heinz-Peter Mansel)

Heinz-Peter Mansel
Heinz-Peter Mansel

Wyjazdy w roku akademickim 2011/2012:

Dr Jan Halberda - Radboud Universiteit Nijmegen (prof. Corjo Jansen)

Wyjazdy w roku akademickim 2010/2011:

Prof. dr hab. Kazimierz Baran - Radboud Universiteit Nijmegen (prof. Corjo Jansen)

Dr Jan Halberda - Univerzita Karlova v Praze (prof. Jan Kuklik)