I Seminarium polsko-francuskie z historii ustroju i prawa 2016

Église - Empire - Royaume - I séminaire polonais - français de l'histoire du droit

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ odbyło się pierwsze seminarium polsko - francuskie pt. Église - Empire - Royaume - I séminaire polonais -  français de l'histoire du droit wraz z referatami : prof. Philippe’a Nélidoff’a L'histoire du droit des cultes qui constitue l'un de mes domaines privilégiés de recherché, prof. Stanislawa  Grodziskiego La Charte Leopoldina -  le projet de Constitution Galicienne, dr hab. Mariana Małeckiego Le roi manque de  Pologne – Stephane II  Habsburg.

Seminarium zorganizował dr hab. Marian Małecki, który poprowadził całość obrad.

Gość z Francji (Uniwersytet w Tuluzie)  przedstawił historię stosunków pomiędzy Państwem i Kościołem we Francji od czasów pierwszych Kapetyngów po V Republikę. W trakcie dyskusji prof. Stanisław Grodziski przedstawił powiązanie polskiego prawa z ustawodawstwem francuskim ze szczególnym uwzględnieniem kodyfikacji napoleońskiej a dr hab. Marian Małecki nawiązał do historii stosunków polsko - francuskich, głównie politycznych na przestrzeni dziejów.

Do dyskusji przyłączył się także dr Władysław Pęksa z Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego z pytaniami odnośnie dzisiejszej sytuacji politycznej i prawnej na linii państwo - związki wyznaniowe we Francji. W konferencji - prowadzonej w języku francuskim wzięli liczny udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kolejne spotkanie z cyklu polsko-francuskich seminariów zaplanowano na 2017 r. w Tuluzie.

 

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda