Fundamentals of Anglo-American and Polish legal systems

Najważniejsze informacje

Wykładowca: dr Jan Halberda.

Prawo: Sylabus przedmiotu / Karta opisu przedmiotu (PL) - Sylabus / Educational subject description sheet (ENG)

Administracja: Sylabus przedmiotu / Karta opisu przedmiotu (PL) - Sylabus / Educational subject description sheet (ENG)

Konspekty wykładów:

  1. Sources of Law (1 PL+US) (rok akademicki 2020/2021)
  2. Sources of Law (2 UK) (rok akademicki 2020/2021)
  3. Estoppel (rok akademicki 2019/2020)
  4. Contract Law (rok akademicki 2019/2020)
  5. Contract Law - Case Study (1) (rok akademicki 2019/2020)
  6. Tort Law (rok akademicki 2019/2020)
  7. Constitutional Law (rok akademicki 2019/2020)
  8. Property Law etc (rok akademicki 2019/2020)