Marian Małecki

Najważniejsze informacje

Stanowisko: adiunkt

E-mail: marian.malecki@uj.edu.pl

Dyżur: czwartek godz. 11.15-12.15 (ul. Gołębia 9/9)

Specjalizacja naukowa: historia ustroju i prawa

Prowadzone zajęcia:

 1. ćwiczenia z Powszechna historia prawa (poniedziałki godz. 8.00, 9.45, 11.30),
 2. wykład z Archeologii prawa (semestr zimowy, poniedziałki godz. 13.15).

Życiorys

Studia prawnicze: 1988-1994 UJ

Stopień naukowy doktora: 2002 UJ

Stopień naukowy doktora habilitowanego: 2015 UJ

Stanowisko: adiunkt (2004), także wykładowca w w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (2004)

Aplikacja sądowa: 1994-1998 (egzamin 1998)

Uprawnienia zawodowe: radca prawny (2008)

Nagrody: odznaczony Krzyżem Związku Sybiraków (2014) oraz odznaką honorową „Syna pułku"; dwukrotnie wybrany przez studentów na najlepszego wykładowcę na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Książki

 1. Reguła zakonu templariuszy, seria: Szlakiem krucjat, tom V, Zabrze – Tarnowskie Góry 2014, stron: 120,
 2. Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014, stron: 701,  
 3. Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje zakonu bożogrobców. From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulchre, Katowice – Miechów 2013, stron:159,
 4. Św. Bernard z Clairvaux - Pochwała Nowego Rycerstwa, Zabrze – Tarnowskie Góry 2012, stron: 124,
 5. Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nabulusu 1120, Tarnowskie – Góry Zabrze 2012, stron: 96,
 6. Aljubarrota. 14 VIII 1385. Obroniona niepodległość Portugalii, Zabrze – Tarnowskie Góry 2012,
 7. Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych. Zarys wykładu, Bielsko-Biała 2012, stron: 134,
 8. Reguła i inne dokumenty formacyjne Ubogich Rycerzy Chrystusa, stron: 54,
 9. Z Dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości, Miechów 2011, stron: 140,
 10. Zakony rycerskie: historia i współczesność, Bielsko-Biała – Pszczyna – Kraków 2011, stron: 100,
 11. Rogi Hittinu 1187. Z dziejów obecności krzyżowców w Lewancie. Polityka - wojna - prawo - obyczaje, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2010, stron: 334,
 12. Euroregion «Beskidy». Historia i współczesność, Bielsko-Biała 2006, stron: 298,
 13. Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną, Warszawa - Kraków 2003, stron: 166,
 14. Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2000, stron: 36 + XIV stron ikonografii,
 15. Proces templariuszy we Francji (1307 - 1314), Kraków 1998, stron: 183,
 16. Konstancja - księżna wodzisławska i jej księstwo, Wodzisław Śląski 1997, stron: 43.

Artykuły

 1. Ustawodawstwo wewnętrzne w zakonie templariuszy wobec przestępstw i naruszeń dyscypliny zakonnej, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. 7/2014, część A, s. 93-109,
 2. I wojna światowa oraz okres powstań i plebiscytu, w: Monografia Pszczyny, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014, tom I, s. 364-437, współautor (z R. Kaczmarkiem),
 3. Régles du droit pénal polonais dans la periode de l'entre-deux-guerres, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, nr 6/2013, s. 45-50,
 4. Ruch turystyczny, w: Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy euroregionu Śląsk Cieszyński, Kraków 2013, s. 253-306,
 5. Sądownictwo miechowskie w okresie staropolskim, w: Krajowa Rada Sądownictwa, nr 4 (21)/2013, s. 22-26,
 6. Walenty Muszkieter-listy żołnierza, w: Ludwik Wojciech Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893), Pszczyna 2013, s. 5,
 7. Wojsko na Śląsku w czasach Walentego Muszkietera, w: Ludwik Wojciech Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893), Pszczyna 2013, s. 6-7,
 8. Nysa w czasach Walentego Muszkietera, w: Ludwik Wojciech Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893), Pszczyna 2013, s. 7-9,
 9. Wstęp, w: Crucem signati. Krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej, Zabrze-Tarnowskie Góry, 2013, s. 7-8,
 10. Uwagi o wojennej przeszłości pokojowego miasteczka. Militarne dzieje Pszczyny, w: Studium Muzealne - cykl wykładów otwartych kwiecień-listopad 2012, Pszczyna 2013, s. 59-83,
 11. Demokracja czy absolutyzm w Kościele, czyli o wyborze wielkiego mistrza templariuszy, w: Regnare, Gubernare, Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2012, tom 1, s. 33-39.,
 12. Cracow's Legal Heritage, w: Journal on European History of Law, London 2012, vol. 3, nr 1, s. 162-169,
 13. Środowisko naukowe administratywistów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, w: 15 lat Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 30-38 (z K. Dobrocińską, B. Kanik i M. Bogusz),
 14. Projekt powstania muzeum wypraw krzyżowych w Pałacu Generałów Zakonu Bożogrobców w Miechowie, w: Kolekcje sztuki i rzemiosła artystycznego w muzeach-rezydencjach. Materiały z konferencji naukowej z okazji 65-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pszczyna 2012, s. 275-287,
 15. Sejm Krajowy Galicyjski, w: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010, ed. Vilem Knoll, Plzeň 2011, s. 188-197,
 16. Dawne zabytki prawa w Krakowie, w: Pravni Archeologie (Sbornik z Mezinarodni vĕdeckē konference pořdanē v Katedrou spolĕcnskych vĕd Fsv CVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronatem prezidenta Pamātkove komory Česke republiky, Ostrava 2011, s. 74 - 89,
 17. Jak to dawniej z prawem bywało, w: Mida. Magazyn dla Prawników, nr 3/2011, s. 61-63,
 18. Obyczajowość w prawie krzyżowców, w: Mida. Magazyn dla Prawników, nr 5/2011, s. 67-70,
 19. Upadek i zagłada templariuszy, w: Mida. Magazyn dla Prawników, nr 7/2011, s. 71-73,
 20. Pozwolenie wodnoprawne udzielone gminie Biała w świetle nieznanego dokumentu z końca XIX w., w: Zbiór publikacji naukowych, Bielsko-Biała 2010, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji, zeszyt 13., część V, s. 41-52,
 21. Ideologiczne podstawy reform terezjańsko-józefińskich, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa pod redakcją Wacława Uruszczaka, Doroty Malec, Macieja Mikuły, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, t. 3, s. 111-119,
 22. Dokument z Chinon - mało znana karta procesu templariuszy, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kolonia Limited 2010, s. 207-217,
 23. Posiadłości templariuszy w Katalonii. Barbera-Granyena-Selma, w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, t. II, s. 679-685,
 24. O niegodnym rzemiośle w Pszczynie czyli o kacie w dawnych wiekach, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Katowice 2010, t. I, s. 321-326,
 25. Zamiast wstępu czyli o pokłosiu pewnej konferencji, w: Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, Bielsko-Biała 2010, s. 5-6,
 26. Diéte Nationale de Galicie , w: Parlamentos: a Lei, a Pratica e as Representaçỏes. Da Idade Media á Actualidade. Parliaments: the Law, the Pratcice and the Representations. From the Middle Ages to rhe Present Day, Assembleia de Republica, Universidade de Coimbra, Lisboa 2010, s. 161-166,
 27. Le roi manqué de Pologne - Stéphane II Habsburg, w: Constitutional Developments of the Habsburg Empire in the Last Decades before its Fall. The material of Polish-Hungarian Conference Cracow, September 2007, s. 75-79,
 28. Sesja 3. Podsumowanie dyskusji panelowych (raporterzy), w: Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Wisła 8-9 maja 2009 r., Bielsko-Biała 2009, s. 222-223,
 29. Od redakcji, w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 - lecie urodzin pod redakcją Marian Małeckiego, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2009, s. 19-20,
 30. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej w czasach Prof. Stanisława Grodziskiego, w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 -lecie urodzin pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 23-24,
 31. Stanisław Grodziski oczyma studenta prawa końca epoki totalitarnej, w:  Świat, Europa. Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 - lecie urodzin pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko -Biała 2009, s. 65-67,
 32. Jubileusz 80 - lecia urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego (15- 16 I 2009), w: Państwo i Prawo, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych, Rok LXIV, maj 2009. zeszyt 5 (759), s. 130- 131,
 33. Uroczystość Jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego i międzynarodowa konferencja naukowa <<Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia poświęcone Prof.. dr hab. Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Bielsko-Biała, 15-16 stycznia 2009), w: Studia Historyczne, R. LII, 2009, zesz. 1 (205), s. 91-92,
 34. Jubileusz Profesora Stanisława Grodziskiego, w: Czasopismo Prawno-Historyczne 2009, Tom LXI, zeszyt 1, s. 408-409,
 35. Zabytki kultury prawnej Pszczyny, w: Przydrożne pomniki przeszłości pod redakcją Andrzeja Scheera, PTTK Świdnica 2009, nr 49, s. 17-20,
 36. Ogólna charakterystyka reform terezjańsko - józefińskich w Galicji. Stosunki między państwem a Kościołem, w: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, Bielsko -Biała 2008, s. 70-77,
 37. Ksiądz - urzędnik czy kapłan, czyli o reformach stosunków administracyjnych duchowieństwa rzymskokatolickiego w Galicji w dobie józefinizmu, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2008. t. 2, s, 155-161,
 38. Wpływ nauki administracji na kształtowanie się współczesnych norm administracyjnych. Historia a nowoczesność postmodernistyczna, w: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne, Bielsko-Biała 2008, s. 36-46,
 39. Les Habsbourg ou les Hochberg sür le tron polonais? La conception de former 1'Etat polonais selon 1'acte du 5 novembre 1916, w: Pocta Slanislavu Baliku k 80. narozeninam, Plzeń 2008, s. 229-235,
 40. Średniowieczne roty przysiąg sądowych jako źródło poznania języka polskiego, w: Pisnik Kijewskiego Slavisticznego Universitetu, Kijev 2008, s. 189-193, = Stan i perspektywy rozvitku nauki słowiańskich krain, Mikołajów nad Bohem 2008, s. 269-275,
 41. Międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom dynastii Habsburgów w ostatnich latach funkcjonowania monarchii austro - węgierskiej, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LX, 2008, zeszyt 2, s. 470,
 42. Międzynarodowa Konferencja poświęcona dziejom Żandarmerii, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LX, 2008, zeszył 2, s. 470,
 43. Męczeństwo chrześcijan XX wieku a tożsamość europejska, w: Dokąd zmierza Europa. Przywództwo - idee - wartości. Where Europa is going leadership ideas, values, Pułtusk 2007, s. 106-128,
 44. Stosunek państwa do innych wyznań chrześcijańskich w świetle józefińskiego ustawodawstwa w Galicji. Zarys problematyki, w: Cuius regio eius religio?, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 205-212,
 45. Kościół katolicki w Galicji w świetle reform fiskalnych w okresie terezjańsko - józefińskim, w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 231-236,
 46. Procesy osadnicze na terenie Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego w średniowieczu, w: Limites Patriae, Zeszyty Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006, s. 41-52,
 47. Űber die Einflusse des bochmisches Rechtes aufdas polnische Recht seit der Schlacht am. Weisen Berge bis zum Jahrel 1918. Die ausgewahlten probleme, w: Vyvoj ceske ustavnosti v letech 1618-1918, Praha 2006, s. 741-756,
 48. Fundusz Religijny w Galicji na tle innych funduszy religijnych w monarchii habsburskiej w okresie reform józefińskich, w: Pravnehistoricke studie, 37, Praha 2005, s. 109-118,
 49. Udział prasy śląskiej w kształtowaniu nacjonalizmu polskiego w okresie międzywojennym (Śląsk Cieszyński i ziemia pszczyńska w świetle wybranych tytułów prasowych), w: Limites Patriae. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004, zeszyt l, s. 97-102,
 50. Reformy stosunków majątkowych Kościoła katolickiego w świetle józefińskiego ustawodawstwa w Galicji, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2004, s. 123-135,
 51. Ograniczenia kontaktów duchowieństwa galicyjskiego ze Stolicą Apostolską w okresie reform terezjańsko-józefińskich w Galicji, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 457-466,
 52. Z dziejów państwo-kościół w Galicji. Znoszenie świąt kościelnych i benedykcji w dobie reform terezjańsko-józefińskich, w: Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, tom l, s. 107-116,
 53. Wynagrodzenie a odpowiedzialność materialna, w: Wynagrodzenia. Płace, ewidencja, zarządzanie, nr 9/1999, s. 6-9,
 54. XVII kurs Międzynarodowej Szkoły lus Commune na temat The european dimensions of the lus Commune: from Sicily to Scandinavia, from Portugal to Hungary, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LI, zeszyt 1-2, Poznań 1999, s. 532 - 533 (z W. Pęksą),
 55. Bibliografia prac naukowych profesor Ireny Malinowskiej - Kwiatkowskiej, w: Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej, Kraków 1997, s. 17-26.

Redakcja

 1. Archeologia prawna Bielska-Białej i współczesne aspekty ochrony zabytków, Zeszyty Studenckie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, zeszyt nr 8, Bielsko-Biała 2015, ss. 105,
 2. Płk Stanisław Kalabiński Notatki z komunikatów wojennych 1-24 września 1939, seria: Pszczyńskie epizody Historyczne, Pszczyna 2014, tom III, ss. 136,
 3. Crucem signati. Krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej, seria: Szlakiem krucjat, tom IV, Zabrze-Tarnowskie Góry 2013, ss.160,
 4. Michał Chlipała Wojskowość królestwa Armenii cylicyjskiej w czasach wypraw krzyżowych, Zabrze-Tarnowskie Góry 2013, seria Szlakiem krucjat, tom, III, ss. 128,
 5. Ludwik Wojciech Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893), seria: Pszczyńskie Epizody Historyczne, Pszczyna 2013, tom II, ss. 147,
 6. ks. Artur Wyrobek Z dziejów duszpasterstwa na ziemi pszczyńskiej. Parafia p.w. św. Marcina w Ćwiklicach w latach 1922-1945, Pszczyńskie Epizody Historyczne, Pszczyna 2012, tom I, ss. 104,
 7. Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010, ss. 169,
 8. Świat. Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 -lecie urodzin pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku -Białej, Bielsko-Biała 2009, ss. 1229,
 9. Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Fogra-Bertelsmann, Warszawa 2001-2003 (współredakcja haseł z zakresu prawa, historii prawa i ustroju),
 10. Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej, Kraków 1997, ss. 151.