Piotr Michalik, Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012.

Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier o książce:

Historia Marylandu w czasach Calvertów wydaje się dość niezwykła. Katoliccy właściciele, których pozycję Autor wprawnie zarysowuje na tle przemian polityczno-religijnych Anglii od schizmy Henryka VIII, widzieli praktyczne korzyści płynące z dążeń do zapewnienia wolności religijnej. […] pokojowy rozdział (Kościoła od państwa) wydawał się w kolonii narzucać imperio rationis, wobec religijnych podziałów pośród osadników. Tolerancja dawała bowiem bezpieczeństwo i pozwalała żyć razem w tej samej kolonii katolikom, protestanckim nonkonformistom i Żydom […]

Recenzowana książka jest głęboką analizą prawno-historyczną i prawno-ustrojową. Napisana przystępnie [...] pozwala zrozumieć współczesność, sięgając nie tylko do teoretycznych modeli, lecz przedstawiając ich dzieje i kierunki historycznego rozwoju. W tym sensie przedstawiana do druku praca wydaje się wręcz bezcenna.

O książce

Monografia przedstawia historię relacji polityczno-wyznaniowych w amerykańskiej kolonii Maryland, założonej w 1634 r. przez angielskich katolików, a zasiedlonej w większości przez protestantów (anglikanów, kongregacjonalistów, kwakrów i innych). Narracja ta osadzona jest w historyczno-prawnym kontekście zarysu stosunków państwo – kościół w XVI i XVII-wiecznej Anglii oraz gruntownej analizy kształtującego się ustroju XVII-wiecznego Marylandu.

zobacz również