Piotr Michalik

Najważniejsze informacje

Stanowisko: asystent

E-mail: piotr.jan.michalik@uj.edu.pl

Dyżur: wtorek godz. 13.30–14.30 (Gołębia 9/15)

Specjalizacja naukowa: historia nowożytnego konstytucjonalizmu anglosaskiego, orzecznictwo Sądu Najwyższego USA w zakresie praw obywatelskich

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z Powszechna historia prawa  (wtorki g.9.45, 11.30, środy g. 11.30, 13.15, soboty g. 10.30).

Życiorys

Studia prawnicze: 1999-2004 UJ

Studia historyczne: 2000-2006 UJ

Studia w Studium Pedagogicznym UJ: 2005-2006 UJ

Stopień naukowy doktora: 2010 UJ

Stanowisko: asystent (2015), wcześniej asystent (2010) i adiunkt (2012-2013) w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Aplikacja adwokacka: 2013-2014 ORA Kraków (egzamin 2014)

Uprawnienia zawodowe: adwokat (2014)

Członkostwo: członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2011)

Książki

Najważniejsze artykuły

 1. Chwalebna rewolucja a struktura prawna Dominium Korony angielskiej w Ameryce, w: Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom XCI/1, 2014, s. 103-122,
 2. Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 16(2013), s. 5-22,
 3. Czy Sąd Najwyższy USA zalegalizuje małżeństwa homoseksualne? – Hollingsworth v. Perry i United States v. Windsor, w: Forum Prawnicze, 1(15)(2013), s. 36-49,
 4. Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w USA w orzecznictwie SN, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 15(2012), s. 5-28,
 5. Równość i wolność religijna w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Christian Legal Society v. Martinez, w: Równość a życie publiczne, red. J. Myson-Byrska, W. Zuziak, Kraków 2012, s. 145-166,
 6. The attempts to introduce eugenic legislation in the Second Polish Republic as viewed from the perspective of the solutions adopted in the United States of America, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 4(2011), s. 109-116,
 7. Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie, w: Zeszyty Prawnicze, 11(2011)/3, s. 243-264,
 8. Realizacja tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie, w: Studia z Prawa Wyznaniowego, 14(2011), s. 47-78,
 9. Kształtowanie się rządu przedstawicielskiego w angielskiej kolonii Maryland w XVII stuleciu, w: Społeczeństwo a władza, ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. J. Ptak, Wrocław 2010, s. 305-318,
 10. Charter of Maryland as an example of proprietary colonial charter, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, V(2008)/1, Kraków 2008, s. 339-360,
 11. Bizantyjska wizja świata władzy – szczera wiara czy polityczna kalkulacja, w: Polonia Sacra, 18(2006)/1, s. 259-274,
 12. Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim, w: Cuius regio eius religio?, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 83-90.