Nagroda Przeglądu Wschodniego

Dr hab. Marian Małecki laureatem w roku 2016

Podpis pod zdjęciem

Na mocy postanowienia kapituły „Przeglądu Wschodniego" podjętego na posiedzeniu 22 lutego 2016r. dr hab. Marian Małecki otrzymał nagrodę roku za książkę o tematyce wschodniej. Jest nią praca „Wydział Krajowy Sejmu galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne".

W uzasadnieniu kapituła stwierdziła, iż: … autor dzięki niezwykle gruntownej, wieloletniej kwerendzie źródłowej i bibliograficznej zdołał przygotować unikalne dzieło poświęcone jednej z najważniejszych a niedocenianych instytucji polskich w okresie autonomii galicyjskiej.

Laudację dla wyróżnionego wygłosił  prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, który podkreślił znaczeni e tej pracy: to: …  669 bitych stron tekstu, 2200 przypisów, 16 stron bibliografii drobnym drukiem, 87 tabel i diagramów, 179 ilustracji. (…) O kompetencji Autora świadczy zarówno strona warsztatowa jego pracy, obrana metodologia, dążenie do pełnego i wszechstronnego, genetycznego, strukturalnego i funkcjonalnego nakreślenia badanego problemu, ale także sprawna narracja, która sprawia, że ta  uczona rozprawa o niezbyt wdzięcznej dla nieprofesjonalnego odbiorcy tematyce stanowić może wcale atrakcyjną lekturę. Wszystkie powyższe uwagi mogą prowadzić do wniosku, iż można tę monografię uznać wręcz za wzorcową dla tego rodzaju studiów historyczno-prawnych.

Wręczenie nagrody przez Prezesa tego zasłużonego dla polskiej kultury wydawnictwa  - Jana Malickiego odbyło się 19 marca 2016r. w Pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.