Studenci z UJ wygrali Olimpiadę Historyczno-Prawną im. Prof. M. Sczanieckiego

Finał Olimpiady

Studenci pierwszego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ - Sara Jabłońska i Bartosz Nadolski - zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim finale Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Profesora Michała Sczanieckiego. Drugie miejsce zdobyli studenci z Lublina (UMSC), zaś trzecie ex aequo – z Warszawy (UW), Wrocławia (UWr) i Poznania (UAM). 

Zwycięska drużyna z UJ przyjechała do Warszawy wraz z dr. Władysławem Pęksą i dr. Janem Halberdą. Studenci z Krakowa wylosowali następujące pytania:

1. z prawa rzymskiego: Causa Curiana: verba a voluntas nie tylko w prawie spadkowym;

2. z powszechnej historii państwa i prawa: Model mieszany prawa osobowego małżeńskiego (na przykładzie wybranego kodeksu);

3. z historii prawa i ustroju w Polsce: Sądy „najwyższe" – ewolucja najwyższych instancji sądowych na ziemiach polskich: Sąd królewski, Trybunał Koronny, Rada Stanu, Sąd najwyższy (a także Sąd Sześciu Miast i Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego i Asesoria Koronna).

Uczestnicy

Finał odbył się w dniu 22 maja 2015 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś jego organizacją kierował dr hab. Sławomir Godek - kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa w Polsce UKSW. Każdy z wydziałów prawa uprawniony był do wystawienia dwuosobowej reprezentacji studenckiej Wydziału wraz z opiekunem – pracownikiem naukowym.

W Finale brały udział reprezentacje z dziewięciu uniwersytetów. Były to zespoły z: Uniwersytetu w Białymstoku (opiekun mgr Filip Cyuńczyk), Uniwersytetu Jagiellońskiego (opiekun dr Jan Halberda), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (opiekun dr Karol Dąbrowski), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (opiekun mgr Paweł Błażejczyk), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (opiekun dr Wojciech Szafrański), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (opiekun dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK), Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun dr hab. Jakub Urbanik), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (opiekun dr hab. Sławomir Godek), Uniwersytetu Wrocławskiego (opiekun dr Marek Podkowski).

W skład jury finału wchodzili: w komisji prawa rzymskiego dr hab. Ewa Gajda, prof. USz, dr hab. Jakub Urbanik (UW), dr Renata Kamińska (UKSW), w komisji powszechnej historii państwa i prawa dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK, dr Jan Halberda (UJ), dr Karol Dąbrowski (UMCS), w komisji historii ustroju i prawa w Polsce dr Wojciech Szafrański (UAM), dr Marek Podkowski (UWr), mgr Filip Cyuńczyk (UwB), mgr Paweł Błażejczyk (UWM). 
 
Kolejny ogolnopolski finał - w maju 2016 r. - odbędzie się zatem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda