Olimpiada Historyczno-Prawna im. Prof. M. Sczanieckiego w 2016 r.

Finał

Studenci pierwszego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lubinie – Marek Mierzwa i Dawid Tasak - zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim finale Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Profesora Michała Sczanieckiego. Drugie miejsce zdobyli studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kinga Kanecka i Adrian Pałacki). 

Zwycięska drużyna z UMCS przyjechała do Krakowa wraz z dr. Karolem Dąbrowskim.

Finał odbył się w dniu 30 maja 2016 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś jego organizacją kierował dr Jan Halberda z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ. Każdy z wydziałów prawa uprawniony był do wystawienia dwuosobowej reprezentacji studenckiej Wydziału wraz z opiekunem – pracownikiem naukowym.

Na zdjęciu uczestnicy finału, jurorzy oraz prof. Dorota Malec, prof. Kazimierz Baran, prof. Wacław Uruszczak i prof. Franciszek Longchamps de Berier (fot. Jan Halberda).

Olimpijczycy

W Finale brały udział reprezentacje z dziewięciu uniwersytetów. Były to zespoły z: Uniwersytetu w Białymstoku (opiekun dr hab. Piotr Fiedorczyk), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (opiekun dr Anna Stawarska-Rippel), Uniwersytetu Jagiellońskiego (opiekun dr Jan Halberda), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (opiekun dr Karol Dąbrowski), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (opiekun dr Aleksander Bauknecht), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (opiekun prof. dr hab. Zbigniew Naworski), Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun dr hab. Jakub Urbanik), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (opiekun dr Renata Kamińska), Uniwersytetu Wrocławskiego (opiekun dr Marek Podkowski).

W skład jury finału wchodzili: w komisji prawa rzymskiego dr hab. Jakub Urbanik (UW), dr Renata Kamińska (UKSW), dr Aleksander Bauknecht (UWM), w komisji powszechnej historii państwa i prawa dr hab. Piotr Fiedorczyk (UwB), dr Jan Halberda (UJ), dr Karol Dąbrowski (UMCS), w komisji historii ustroju i prawa w Polsce prof. dr hab. Zbigniew Naworski (UMK), dr Anna Stawarska-Rippel (UŚ), dr Marek Podkowski (UWr). 

 

Kolejny ogolnopolski finał - w maju 2017 r. - odbędzie się zatem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lubinie.

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda