Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ

Kierownik

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków

tel. 12 663 12 23