Międzynarodowa Konferencja “English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”

Międzynarodowa konferencja przeprowadzona w Łodzi

W dniach 26 – 27 stycznia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”. W trybie zdalnym zorganizowały ją Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Northumbria University (Newcastle).

Dr Jan Halberda (Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ) przedstawił referat pt. "The Principle of Good Faith and Fair Dealing in Anglo-American Contract Law".  Przedmiotem wystąpienia była prezentacja stanu prawa angielskiego w obszarze zasady dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym de lege lata, które co do zasady kwestionuje jej obowiązywanie. W tym kontekście referat podejmował próbę oceny możliwości recepcji przez sądy Anglii i Walii rozwiązań przyjętych w innych krajach, których porządki prawne oparte są na systemie common law: w prawie amerykańskim (§205 Restatement (Second) of Contracts (1981)), australijskim (Renard Constructions (1992)) czy kanadyjskim (Bhasin v. Hrynew (2014)) sądy przyjmują obecność zasady dobrej wiary w prawie umów.

Również zobacz program konferencji.