30 maja 2020 r.  w wieku 91 lat zmarł w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Grodziski, wybitny historyk ustroju i prawa, światowej sławy prawnik, autor prawie pół tysiąca prac naukowych i prawie setki popularyzatorskich, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, honorowy obywatel miasta Żywca, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą, przed laty Kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa, wcześniej także Pracowni Wydawnictw Źródłowych, Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego, legenda polskiej nauki.

Dla nas  Prof Stanisław Grodziski pozostanie naukowym Ojcem i Przyjacielem. Jego dorobek naukowy jest ogromny. Profesor był promotorem 9 doktorantów, napisał 22 recenzje habilitacyjne, 31 doktorskich, 162 osoby napisały pod jego kierunkiem pracę magisterską. Samo streszczenie jego spuścizny stanowi książeczkę, spisaną na prawie 50 stronach ostatniej księgi pamiątkowej – Jemu poświęconej.

Jego fascynacją były: góry, muzyka poważna, literatura, historia - ta wielka jak i regionalna. Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek renesansu – współuczestniczył w tworzeniu obecnej Konstytucji RP,  był członkiem PEN-Clubu, Związku Literatów Polskich, współtworzył Muzeum Militarnych Dziejów Śląska, zasłynął jako wydawca źródeł i wytrawny znawca dziejów staropolskich, Galicji, Europy, dynastii Habsburgów, Sejmu Polskiego.

Praca pod kierunkiem profesora Stanisława Grodziskiego była dla nas – zaszczytem, nie obowiązkiem.

Non omnis moriar – Panie Profesorze !

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 9 czerwca 2020 roku o godzinie 9:30 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie, gdzie zostanie odprawiona żałobna Msza Święta. Następnie, o godzinie 12:00, doczesne szczątki profesora zostaną złożone do rodzinnego grobowca umieszczonego na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Pracownicy i Przyjaciele z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa