Jubileusz prof. dr. hab. Kazimierza Barana

Kraków (27 stycznia 2015 r.)

W dniu 27 stycznia 2015 r. w salach recepcyjnych Pałacu Larischa odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 70. urodzin prof. dr. hab. Kazimierza Barana. W uroczystości wzięły udział władze WPiA UJ, współpracownicy, uczniowie i przyjaciele Jubilata. Po przypomnieniu sylwetki naukowej Profesora przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziadzio nastąpiło uroczyste wręczenie specjalnego zeszytu Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa zawierającego trzydzieści dedykowanych Jubilatowi rozpraw naukowych.

Profesor Kazimierz Baran jest prawnikiem, historykiem prawa i filologiem angielskim, wybitnym znawcą dawnego prawa angielskiego, autorem kilkudziesięciu prac poświęconych historii państwa i prawa. Należy Jubilat także do grona dydaktyków wysoko cenionych przez kolejne pokolenia studentów. Profesor Baran kierował do końca ubiegłego roku Katedrą Powszechnej Historii Państwa i Prawa na naszym Wydziale.

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda