Zjazd Katedr w Mrągowie (2016)

Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej

Pracownicy Katedry wzięli udział w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej”, który został zorganizowany w Mrągowie w dniach 13-16 września 2016 r.

Tematyka przygotowanych referatów związana była z tematami badawczymi realizowanym w Katedrze. Problematyki historii ustroju i prawa Austrii i Galicji dotyczyły wystąpienia prof. dr hab. Andrzeja Dziadzio i dr hab. Mariana Małeckiego, zaś do rozwoju angielskiego prawa publicznego i prywatnego odnosiły się – odpowiednio – referaty dr Piotra Michalika i dr Jana Halberdy. Zgodnie z przyjętą formułą konferencji prelegenci koncentrowali się na „pograniczach” w prawie

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio wygłosił na sesji plenarnej referat pt. „Władza na pograniczach monarchii habsburskiej doby konstytucyjnej”. Pozostali pracownicy prezentowali swoje prace na posiedzeniach w sekcjach:  dr hab. Marian Małecki – „Pomiędzy Habsburgami a Hohenzollernami. W stulecie aktu 5 listopada 1916 r.; dr Piotr Michalik – „Status prawny członków Kompanii Wschodniej (Eastland Company) na terytorium Rzeczypospolitej w świetle prawa angielskiego”; dr Jan Halberda – „Na pograniczu common law i equity law. Początki doktryny estoppel w prawie angielskim i amerykańskim (od XIX w. do połowy XX w.)”. W konferencji wziął udział także dr hab. Marcin Kwiecień.

Na zdjęciu Półwysep Czterech Wiatrów na Jeziorze Czos w godzinach porannych 16 września 2016 r. (fot. Jan Halberda).

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda